Tele2 och Telenor fortsätter det nära samarbetet genom att bygga ett 5G-nät tillsammans.

 

Redan 2009 började de båda teleoperatörerna att samarbeta kring ett gemensamt 4G-nät, man har nu valt att ta nästa steg i utvecklingen genom att utveckla och bygga ett nät för 5G. Ägare till 5G-nätet blir det gemensamma bolaget Net4Mobility, som redan är ägare till det gemensamma 4G-nätet. Man hoppas att det nya nätet ska vara i drift år 2020.

 

Tele2 och Telenor som annars kan ses som konkurrenter inom mobilteknologi ser inga problem med samarbetet. Att jobba gemensamt i frågorna kring ett utvecklat 5G-nät är effektivt och sänker kostnaderna på ett sätt som inte bara gynnar företagen, utan också slutkonsumenterna.

 

Exakt vilket företag det blir man anlitar för att bygga upp nätet är ännu inte klart. Det var Huawei som man tidigare anlitade för att bygga 4G-nätet, men om det fortsättningsvis blir dom vill inte Telenor eller Tele2 ännu uttala sig om. En annan möjlig kandidat skulle kunna vara Ericsson.

 

Oavsett byggare är det inte svårt att inse att Tele2 och Telenor satsar på ett 5G-nät i absolut världsklass. Vad som framgått ser det ut som man i första hand satsar på att bygga på och på så vis uppgradera redan befintliga master. Det nya nätet handlar inte bara om att kunderna ska få ett snabbare nät, utan att nätet ska höja sin kapacitet för att motsvara framtidens förväntningar och behov.

 

Telenor och Tele2 är inte ensamma om att planera ett 5G-nät till 2020. Även jätten Telia har planer på att ha ett 5G-nät i drift detta år. Telia som har samarbetat med Ericsson ska redan 2018 testa sin nya teknik.

 

Historiskt sett har ett nytt nät, eller mobil generation, vuxit fram ungefär vart tionde år sedan det första 1G-nätet kom i drift kring 1981. 2G-nätet kom ungefär tio år senare runt 1992. Ca 2001-2002 kunde vi se 3G. Strax därefter började utvecklingen av 4G som vi i Sverige såg mest av först ca 10 år senare. Det förefallet därför helt rimligt att vi nu tidsenligt går mot utvecklingen av ett 5G-nät.